กลุ่มสินค้า

สยามแค็ตตาล็อก

ตรวจสถานะการส่งสินค้า

ตรวจสอบพัสดุ

VISTRAThere are 6 products.

VISTRA
Vistra - ศูนย์วิจัยวิสทร้า เป็นสถาบันที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถาน ที่สำหรับการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งยังเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งการเรียนรู้ ที่ได้รวบรวมข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งทางด้านสุขภาพและความงามไว้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังมีแผนกการฝึกอบรมสำหรับทั้งบุคลากรภายในองค์กรและผู้ ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย อย่างไรก็ตามปณิธานหลักของการก่อตั้งศูนย์แห่งการศึกษาและวิจัยวิสทร้าแห่ง นี้ขึ้นก็เพื่อที่จะจุดประกายและมอบแรงบัลดาลใจในการดูแลสุขภาพตนเองและคน รอบข้างกันมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าแหล่งข้อมูลของสุขภาพที่เป็นเลิศจะสามารถยกระดับชีวิตและ ความเป็นอยู่ของทุกคนให้ดีขึ้นได้ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ชีวิตดี เริ่มต้นที่สุขภาพ (Better Health, Better Life)”

Cart  

(empty)