กลุ่มสินค้า

สยามแค็ตตาล็อก

ตรวจสถานะการส่งสินค้า

ตรวจสอบพัสดุ

MEGA We Care Alerten 50mg 30cap

MEGA We Care Alerten 50mg 30cap

ใช้ร่วมกับการรักษาปกติในโรคหัวใจล้มเหลว โรคปริทันต์ ป้องกันการขาดโคเอ็นไซม์ คิวเทน

More details


850.00


ALERTEN 50 EMULCAP

อเลอเทน 50 อีมัลแคป
โคเอ็นไซม์ คิวเทน


ส่วนประกอบที่สำคัญใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย

  • โคเอ็นไซม์ คิวเทน 50 มก.

ข้อบ่งใช้

  • ใช้ร่วมกับการรักษาปกติในโรคหัวใจล้มเหลว ( Congestive Heart Failure)
  • โรคปริทันต์ (Periodontal disease)
  • ใช้ป้องกันการขาดโคเอ็นไซม์ คิวเทน ในผู้ใช้ยาลดระดับไขมันในเลือดกลุ่ม HMG-CoA reductase inhibitor

ขนาดรับประทาน
รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 1-3 ครั้ง พร้อมอาหาร

ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล

คำเตือน อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

Cart  

(empty)