กลุ่มสินค้า

สยามแค็ตตาล็อก

ตรวจสถานะการส่งสินค้า

ตรวจสอบพัสดุ

Blackmores Bio Calcium 500mg 120cap

Blackmores Bio Calcium 500mg 120cap

Blackmores Bio Calcium is a source of calcium for the prevention and treatment of calcium deficiencies. It may assist in the prevention and/or treatment of osteoporosis.

More details


520.00


Features and benefits

  • Helps to prevent and treat calcium deficiency.
  • May assist in the prevention and treatment of osteoporosis.
  • Helps to promote absorption of calcium.
  • Chewable tablets with natural peppermint flavour.
  • Dairy-free formula.
  • Contains vitamin D3 to facilitate uptake by the body.
  • No artificial sweeteners.

Additional information

Calcium is the most abundant mineral in the body, and approximately 99% of the body's calcium exists in the bones. A major function of calcium is building and maintaining bones and teeth.

Calcium is also involved in various metabolic roles such as nerve transmission, contraction of muscles and the regulation of heart muscle function.

Vitamin D is essential for the absorption and utilization of calcium. Deficiency of vitamin D results in lack of bone strength and density, and joint pain.

Women's calcium requirements are increased after menopause as levels of oestrogen decline. 

Dosage

Adults – Chew 1 tablet 2 to 3 times a day with meals, or as professionally prescribed.

Children 6-12 years – Chew 1 tablet 1 to 2 times a day or as professionally prescribed.

Children (under 6 years) – Only as professionally prescribed.

Active ingredients

Calcium phosphate (Calcium 210 mg) 570 mg
Calcium hydrogen phosphate (Calcium 140 mg) (total equiv.calcium 350 mg)  600 mg
Vitamin D3 (Colecalciferol 2.5 mcg) 100 IU

Cart  

(empty)